Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) připravila pro podniky a živnostníky navazující záruční program COVID II. v objemu až 30 mld. korun.I přes snahu podrobně vše vysvětlovat prostřednictvím webových prezentací, elektronických zpravodajů, přímých i nepřímých vystoupení v médiích docházejí do Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) neustále dotazy k možnostem získání jakékoli podpory, která by zmírnila ztráty v souvislosti s uzavřením provozoven či poskytováním služeb.

Proto se AMSP ČR rozhodla obrátit se s nejčastějšími dotazy svých členů na generálního ředitele a předsedu představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky, Jiřího Jiráska, který je zároveň členem představenstva AMSP ČR.

 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR uvítala rychlou reakci Vaší banky na naši výzvu pomoci malým firmám a živnostníkům překlenout toto velmi těžké období, které nás všechny postavilo do mimořádně složité situace. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu se Vám podařilo spustit o 14 dní dříve bezúročné úvěrování firem v rámci speciálního programu nazvaného Úvěr COVID, který má pomoci podnikatelům překlenout ekonomické ztráty způsobené následky pandemie koronaviru. Mnozí podnikatelé však mylně považují tento program za dotační. Můžete stručně vysvětlit, v čem tato podpora spočívá?

Ano, to je důležité hned v úvodu zdůraznit, že se v žádném případě nejedná o dotaci. Firmy budou moci od nás čerpat úvěr. Úvěr tedy budou moci získat ty podniky, které byly úvěrovatelné před vypuknutím koronavirové infekce. To znamená takové, které vykazovaly před uzavřením svých provozů reálné zisky nebo alespoň solidní obraty.

Poskytujeme bezúročné úvěry ve výši 0,5 – 15 mil. Kč se splatností až dva roky a s odkladem splátek na jeden rok.

Co si za to mohou firmy pořídit?

Tento program má za cíl usnadnit ve vzniklé mimořádné situaci přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Finance z tohoto úvěru mohou využít na nákup drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na mzdy zaměstnanců, náklady na energie, nájemné, k úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek a na další provozní výdaje

Jsou stanovena nějaká omezení, respektive co nelze tímto zvýhodněným úvěrem   financovat?

Program Úvěr COVID byl primárně vytvořen v kontextu s pandemií koronaviru na pomoc s cash flow podnikatelů a živnostníků. Proto je pochopitelně vyloučeno financování jakékoliv investice, splátek úvěrů, leasingů nebo jiných bankovních závazků či závazky ke společníkům, dále nelze financovat ušlé tržby či výdaje spojené s exportem. Na podporu exportu vyhlásila nyní vláda jiné nástroje.

Celý rozhovor naleznete zde:
Úvěr COVID II.