Podle dnešních informací vláda uvolní pro firmy a podnikatele postižené dopady koronaviru 1 bilion korun, a to 100 mld. Kč přímo a 900 mld. Kč na záruky. MPSV předkládá zítra (19.3.2020) do vlády návrh na prodloužení placení ošetřovného na celou dobu pandemie, snaha je i o vyšší míru, než je 60 %. Ošetřovné je navrženo nově i pro OSVČ, návrh MPSV je v částce 424 Kč/den, nakonec bude tuto problematiku ale řešit MPO, kde se návrh nyní zpracovává.

 

MPSV dále předpokládá prominutí penále u přehledů příjmů a výdajů, které předkládají OSVČ měsíc po podání daně z příjmů a dále předpokládá změnu legislativy, a to že by za 3-6/2020 OSVČ neplatili vůbec sociální pojištění. Zítra o tomto návrhu bude jednat vláda a rozhodne buď o odsunutí nebo odpuštění těchto pravidelných plateb.

 

Očekáváme, že pro OSVČ bude náklady na ošetřovné a příspěvek na úhradu úroku za úvěr kompenzovat ČMZRB skrze programy Záruk, což je jednodušší a rychlejší cesta než bezúročný úvěr COVID.