(aktualizováno k 15.3.2020)

Podle velikosti firmy a charakteru činnosti vybrat z níže uvedeného relevantní opatření, být raději vždy na straně bezpečnosti, nepodceňovat situaci. Onemocnění 1 člověka způsobí karanténu části/celé firmy.

 

Ustanovit specialistu - Epidemic manažera – EM (popis pracovní činnosti), který se bude zabývat výhradně kontrolou, navrhováním opatření a realizací všech nařízení, která vyplývají z dokumentů vedení firmy či orgánů státní správy. Zajistit jeho případnou zastupitelnost.

 

        1, Omezení vstupu cizích osob do firmy:

 • Zákaz návštěv ve firmě. Vše vyřizovat elektronicky (telekonference, e-mail, telefon…). Výjimku povoluje pověřený člen představenstva a eviduje Epidemic manažer (EM) a recepce/vrátnice.
 • Pro mimořádné návštěvy je vyhrazena jedna zasedací místnost co nejblíže u vchodu se speciálním dezinfekčním režimem. Každý zaměstnanec bude mít při jednání s návštěvou cizího člověka roušku, dezinfekci rukou. Roušku i návštěvník.
 • Po každé návštěvě místnost dezinfikovat.
 • O návštěvách vést přesný přehled.
 • Každý návštěvník před návštěvou pošle elektronicky prohlášení o pobytu v rizikových oblastech, povinné karanténě, zdravotních obtížích
 • Firemní projekt manažeři se mohou stýkat s klienty jenom ve výjimečných případech a vždy s rouškou.
 • Zákaz osobního kontaktu firemních obchodníků s klienty. Vše domlouvat vzdáleně. Platí, že opatření proti epidemii mají přednost před obratem společnosti.

 

        2. Snížení počtu pracovníků v areálu:

 • Všichni technici, kteří nejsou vázáni na výrobu, přechází na Home Office.
 • Pravidla pro Home Office – zvláštní dokument
 • Projekt manažeři a obchodní manažeři – Home Office
 • Pro konzultační schůzky vyhrazena jedna zasedačka co nejblíže vchodu s mimořádným dezinfekčním režimem.
 • Všem na Home Office je zakázán vstup do areálu, kromě vyhrazené místnosti.
 • Návštěvu konzultační místnosti je třeba dopředu hlásit členům představenstva a EM. Bez schválení není možné ani do této místnosti vstoupit.
 • Účetní – práce z domu, Home Office
 • IT – zajistit pro všechny na Home Office vybavení a připojení. Kontrola kvality. Školení, vzdělávání našich lidí.
 • Výjimky navrhuje ředitel, schvaluje představenstvo, eviduje EM.
 • Zákaz kouření v celém areálu.

 

        3. Zabránit míchání pracovních kolektivů a omezit styk lidí v areálu:

 • Výrobní provozy rozdělit do sekcí a označit sekce viditelně. Pracovníky v sekcích označit odlišnou barevnou páskou na rukávu.
 • Každé výrobní sekci určit, kam v areálu může chodit. Do jiných částí areálu vstup zakázat.
 • Pracovním skupinám v jednotlivých sekcích odlišit časově příchod do práce – tzn. s cílem nepotkávat jiné lidi v jídelně, při vstupu do areálu, v šatně, při odchodu. Dodržování pracovní doby je nezbytné.
 • Organizovat přestávky tak, aby se nepotkaly pracovní skupiny.
 • Pohyb v areálu omezit i pro THP a management.
 • Zákaz společných porad. Vše řešit elektronicky a individuálně.
 • Speciální pomoc a podpora montérům v terénu. Zákaz jejich vstupu do areálu s výjimkou určeného prostoru.
 • V případě dobrého počasí přemístit společné setkání do prostor venkovních určených pro práci.
 • Venkovní prostory na terasách vybavit dezinfekcí a pro pracovní činnost.

       

        4. Omezit provoz kantýny, společných kuchyněk, jídelních koutů:

 • Nejlepší stravování je stravování z jídla dobře upraveného a doneseného z domova.
 • Kantýna - přechod na balené porce jídla. Zákaz výdeje jídla z várnic na talíře.
 • Každý pracovník bude mít svůj vlastní příbor a jídelní nádobí. Určit místa pro umývání nádobí ve firmě. Dokonalé umytí až doma.
 • Žádné soukromé nádobí, hrnky, ve společných skříňkách a prostorech. Vše uložené u pracovníka v jeho stole či skříňce.
 • Příbory v kantýně – balené po jednom kusu v ubrousku. Postupně doplňovat.
 • Žádná volná dochucovadla k dispozici.
 • Veškerou výzdobu a doplňky zrušit z důvodu dokonalého čištění provozu.
 • Ve výrobních zónách vybudovat nové jídelní kouty s možností ohřátí doneseného jídla a možností umytí nádobí. V každém koutě lednice pro uložení doneseného jídla.
 • Uložení jídla v lednici pouze ve vlastních hermeticky uzavřených a jménem označených boxech. Lednice každý den dezinfikovat. Zbytky jídel odstranit.
 • V jídelních koutech umístit kontejnery na zbytky jídla a komunální odpad.
 • Na dílnách a v provoze, kde to lze, nainstalovat výdejní automaty na občerstvení (sladkosti, potravinové doplňky, bagety). Platby pouze kartou.
 • Každé použití společného předmětu – držadla konvice, trouba, lednice … po sobě otřít dezinfekčním ubrouskem. 
 • Po každém použití jídelního koutu skupinou je nutná 10minutová dezinfekce úklidovou firmou/určeným pracovníkem.
 • Prostředky na mytí a dezinfekci rukou mít k dispozici před vstupem do jídelního koutu.
 • Povinné mytí a rukou a dezinfekce před jídlem pro každého.
 • Prodloužení placené doby na oběd o 10 minut.

        5. Mimořádná hygienická opatření:

 • Ustanovení funkce Epidemic manažer. Popis pracovní činnosti. Striktní kontrola speciálního režimu ve firmě.
 • Zvýšení závazku úklidové firmy o 100 %. Prodloužení doby pobytu na dvojnásobný čas a specifikace nových činností.
 • Odstranění všech tiskovin, vizitek a organizérů ze stolu z důvodu provádění dokonalého úklidu.
 • Přechod na bezpapírovou digitální kancelář. Žádné kolování dokumentů ke schvalování. Zpracovat bezodkladně k tomu směrnici - manažeři.
 • Na smlouvách jenom jeden podpis oprávněné osoby, bez parafování. Schválení smluv, dokladů a dokumentů digitálně.
 • Každý vstupující do areálu (zaměstnanec, návštěva), musí mít u EM uložené prohlášení o pobytu a zdravotním stavu).
 • Každému vstupujícímu změřit teplotu.
 • Každý vstupující si dezinfikuje ruce podle návodu.
 • Všechny toalety jsou vybavené návody na mytí rukou a dezinfekcí. Povinnost používat.
 • Odstranění všech předmětů z toalet, společných prostor a chodeb tak, aby mohla být denně prováděna dezinfekce celých ploch.
 • Generální úklid všech výrobních prostor ihned. Úklid provádět na denní bázi na konci směny. Označení všech prostor zodpovědnými pracovníky za daný prostor. Kontrola úklidu na denní bázi.
 • Úklidová firma nesmí působit jako přenašeč nákazy mezi jednotlivými sekcemi areálu – rozdělit úklid areálu mezi konkrétní pracovníky a nestřídat je.
 • Po celou pracovní dobu v areálu nechat pracovat podle daného postupu uklízecí tým, který neustále udržuje dezinfikované hlavní koridory, společně prostory, toalety. Dezinfekce všech klik.
 • Nahrazení mechanických dveří u hlavních vstupů elektrickými na senzor.
 • Vybavit každého zaměstnance dezinfekčním a ochranným balíčkem. Specifikace a doplňování podle jednotlivých pozic.
 • Povinnost všech pracovnků čistit své pracovní nástroje a nářadí (platí i pro počítače, tiskárny…). Denně po skončení práce, ale i v průběhu.
 • Všechna pracoviště vybavit hygienickými ubrousky, dezinfekcí vč. doplňování.
 • Nepoužívat na toaletách elektrické vysoušeče rukou. Nahradit papírovými ručníky na jedno použití.
 • Vyčistit vzduchotechniku odbornou firmou v celém areálu.
 • Dezinfekce firemních vozidel dle stanoveného režimu. Zajišťuje údržba. Nákup čističe s ozonem.
 • Zajistit čističky vzduchu do určených prostor, zasedaček.

 

        6. Zdravotní reporting zaměstnanců:

 • V případě změny zdravotních poměrů u zaměstnance (zdravotní potíže, podezření z nákazy u zaměstnance nebo kohokoliv z okolí, návštěva společné akce, kde hrozí přenos nákazy…) je třeba zůstat doma, kontaktovat nadřízeného a další pracovní postup s ním konzultovat. Toto platí i pro zaměstnance na Home Office.
 • EM zpracuje každý den report pro vedení firmy o vývoji u zaměstnanců a nejbližších subdodavatelů.
 • Na všechna pracoviště je zaveden informační panel (nástěnka/obrazovka), kde jsou pracovníci aktuálně informováni o novinkách a plánech.
 • Každý zaměstnanec je zapojen do informačního sms systému, aby mohl dostat urgentní zprávy a doporučení.
 • Každý zaměstnanec ví, kam má volat v případě zdravotních komplikací a jak má postupovat. Každý zaměstnanec obdrží brožuru o koronaviru.
 • Každý zaměstnanec ví, kde se může ve firmě zeptat a konzultovat svoje potíže, návrhy, nedorozumění.
 • V celém areálu odstranit zbytečné staré pokyny a nahradit je novými. Pokyny okolo C-19 musí mít stejnou grafiku.

 

        7. Obecné:

 • Porušení jakékoliv zásady je bráno jako hrubé porušení pracovní kázně se všemi důsledky.
 • Nezavádění neprodleně všech opatření zodpovědnými manažery a nedostatečná kontrola těchto opatření je také hrubé porušení pracovní kázně.
 • Manažeři mají za úkol stále sledovat vývoj situace a podle toho provádět opatření, podávat hlášení.
 • Pro všechny zaměstnance platí, že ochrana zdraví je jejich vlastní starostí a z toho vyplývá i povinnost hlásit porušování těchto opatření a navrhovat jejich vylepšování.
 • Dle možností firmy zajistit pracovníkům příspěvek na potravinové zdravotní doplňky ve výši 200,-Kč měsíčně.
 • Platí, že lépe je hygienická opatření přehánět než jakkoliv podceňovat. Nechránit zdraví jenom svoje, ale i zdraví lidí okolo sebe.
 • Situaci zvládneme jenom ve spolupráci, v úctě jednoho k druhému, a ne v izolaci.
 • Myslet, myslet, myslet!

 

 

Update verze z 14.3.2020

 

 

 

 

S poděkováním za podklady firmě LIKO-S a.s.

 

Vaše AMSP ČR