Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo informační brožuru, která obsahuje ucelený přehled poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky. Podnikatelé tak budou mít souhrnné informace o dostupných možnostech podpory. 

Brožura ke stažení zde:
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2019/12/Brozurka-MSP.pdf

Celý článek naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/na-jakou-podporu-mohou-dosahnout-cesti-podnikatele–mpo-vydalo-prehled-s-podrobnymi-informacemi–251359/