Pan Jan Zábranský z Telče položil dotaz: Podnikám jako osoba samostatné výdělečně činná, ale vést účetnictví sám nedokážu. Jak si vlastně mám vybrat správnou účetní? Na jeho dotaz odpovídá Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR.

Váš dotaz je plně na místě, protože správná účetní je klíčem k tomu, abyste posléze neměl problémy s úřady. Tedy aby vás pokuty nevyšly na celé jmění. Ovšem je důležité i to, abyste měl dostatek prostoru pro vlastní podnikání. Špatný účetní může způsobit nenapravitelné škody. Najít dobrého není snadné. Osvědčeného odborníka seženete nejspíš jen na doporučení. Účetní služby jsou navíc poměrně citlivou záležitostí, ve velké míře se opírají o důvěru.

Vždy je rozhodující vstupní pohovor, v rámci kterého se mluví o zkušenostech účetní a požadavcích podnikatele. Zeptejte se, zda ovládá problematiku mezd a daňové optimalizace, přiznání, zásady styku s úřady, zda dodržuje termíny.


Celý článek na
https://moravskoslezsky.denik.cz/poradna-podnikani/radime-drobnym-podnikatelum-i-zivnostnik-potrebuje-dobrou-ucetni-20191007.html