Na jaře iniciovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků CR (AMSP ČR) Živnostenský balíček, který míří na zjednodušení podnikání drobných živnostníků. Součástí balíčku je Jeden paušální odvod, jímž by OSVČ získaly možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Ministerstvo financí nyní zahájilo práce na návrhu takového zákona, díky kterému by se zjednodušily zmíněné odvodové povinnosti a snížila administrativa OSVČ, jejichž roční příjem nepřekročí 1 mil. Kč. AMSP ČR zmapovala názor živnostníků k zavedení paušální daně v navrhované podobě.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí v současnosti zvlášť zálohy na sociální a zdravotní pojištění, na konci roku vše dopočítávají, doplácejí, a navíc platí daň z příjmu. Poplatníkovi, který by se pro tento nový nástroj – jediný paušální odvod – rozhodl, by se výrazně snížila administrativa, a také by u něj zcela postrádala smysl případná daňová kontrola.

Živnostník s příjmy do jednoho milionu korun by si mohl dobrovolně zvolit možnost vše vyřídit měsíčně jednou platbou – zahrnující minimální daň z příjmu ve výši 500,- Kč a zálohy na pojištění. V případě jednoho paušálního odvoduodpadnou kontroly těchto odvodů, daně, sníží se administrativa spojená s výpočtem, a eliminuje se riziko chyby.

Rychlou anketu pro AMSP ČR mezi aktivními živnostníky provedla agentura IPSOS a více než polovina z nich by byla ochotna odvádět na dani o 100 – 200,- Kč měsíčně více než platí dosud. Naopak tisícikorunovou platbu navíc by si mohlo dle svých slov dovolit jen 20 % živnostníků.

Anketa ukázala relativní platební citlivost živnostníků. Je nutno za tím vidět i stále se zvyšující povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, které OSVČ musí platit. Místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková upřesňuje: „Nyní živnostník jen na nich odvede státu téměř 4.600,- Kč měsíčně, ať má nějaký příjem nebo vydělá čistou nulu – třeba když je nemocný.“

Navýšení platby státu o 500,- Kč nad současnou hladinu v anketě odmítly téměř dvě třetiny respondentů. O fixním paušálním odvodu s celkovou výší daně právě 500,- Kč měsíčně dotázaní živnostníci zatím příliš neuvažují, ale to lze přičíst nedostatku informací a zatím malé medializaci tohoto nástroje.

„Naše anketa mezi živnostníky ukázala, že tento nástroj může fungovat, ačkoli bylo od počátku jasné, že není pro každého. Milionová hranice obratu sice není úplně velkorysá, přínos ale vidím nejvíce v konsolidaci plateb a úspoře času při finálních výpočtech daně z příjmu, to význam určitě má,“ bilancuje místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2019-07-16-Jeden paušální odvod pro OSVČ

Anketa ke stažení zde:
TZ-2019-07-16-příloha Jeden pausalni odvod