Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) eskalovala velkou diskusi spojenou s přípravou opatření pro malé podnikatele. Děkujeme všem za podporu i kritické připomínky, v současné době probíhají intenzivní jednání jak s Ministerstvem průmyslu a obchodu, tak s Ministerstvem financí a rovněž se zástupci Hospodářské komory ČR. Připravujeme revoluční změny směřující ke snížení administrativy. O co se tedy přesně jedná?Rekapitulujeme návrhy.


Vše na jednom místě

Současnost:

Podnikatel má 1 500 informačních povinností, jejich seznam musí složitě dohledávat na desítkách institucí a serverů.

Náš návrh:

Jednoduchý rozcestník všech povinností podnikatele, navrhujeme umístění informačních povinností a zákonů na server ministerstva průmyslu a obchodu BusinessInfo.cz a jeho propojení s Právním elektronickým systémem (PES) Hospodářské komory ČR.


5 kontrol a dost

Současnost:

Na maloobchodní provozovnu může dnes přijít až 30 kontrol ročně.

Náš návrh:

Bude-li chtít nově úředník přijít na kontrolu, pak se musí zaregistrovat na speciálním webu, přičemž může přijít max. 5 kontrol ročně. Min. doba od poslední kontroly budou dva měsíce, každá kontrola se zapíše dva měsíce dopředu.


Změny jen ve dvou dnech

Současnost:

Ročně musí podnikatel počítat s tím, že nastane 50-100 legislativních změn, v předem neznámých termínech, podnikatel tak musí sledovat téměř denně všechny změny.

Náš návrh:

Většina změn pro podnikatele bude zaváděna ve dvou dnech v roce, živnostník tak bude vědět, že jej v průběhu roku nemůže nic překvapit a k 1/1 a k 1/7 dostane od zástupců podnikatelů všechny změny.


Konec duplicit

Současnost:

Je zcela běžné, že jeden údaj je zasílán na řadu úřadů opakovaně.

Náš návrh:

Stejné formuláře nebo údaje odevzdá živnostník jen jednou, stát je bude sdílet, k čemuž využije nástroje připravované v projektu Digitální Česko.


Jeden paušální odvod

Současnost:

OSVČ platí zvlášť zálohy na sociální a zdravotní pojištění, na konci roku vše dopočítává, dodaňuje a navíc platí daň z příjmu.

Nově:

OSVČ s příjmy do jednoho milionu korun si bude moci dobrovolně zvolit možnost vše vyřídit jednou platbou – zahrnující zálohy na pojištění a minimální daň z příjmu (500,- Kč měsíčně), čímž odpadnou kontroly těchto odvodů, sníží se administrativa a eliminuje se riziko chyby.


Dále navrhujeme:

Pro rodinné firmy, živnosti a farmy

Přijetí vládního Usnesení o definici rodinného podnikání, čímž bude možné zavést jednodušší zaměstnávání rodinných příslušníků, finanční nástroje, odpočty apod.

Pro řemeslníky

Dokončení procesu zavádění mistrovské zkoušky, což přinese větší prestiž řemeslníků, zkvalitní služby, ochrání spotřebitele.

Pro firmy, co začínají stavět

Do rekodifikace stavebního práva zavést jednodušší režim vyřizování žádostí spojené se stavebním povolením – jeden úředník vyřídí razítka dotčených orgánů na příslušném úřadě.

Pro živnostníky, kteří si berou úvěr

Zavést u ČMZRB speciální záruky pro fyzické osoby na bázi OSVČ, čímž se umožní jejich snadnější financování od komerčních bank.

Pro majitele a statutární zástupce právnických osob

Zrušení povinnosti zveřejňování adresy trvalého bydliště v obchodním rejstříku, pakliže není domácí adresa rovněž adresou provozovny.


Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2019-03-18-Představujeme Živnostenský balíček 5+5