První projekt, s názvem DigitaliseSME, je projekt podpořený Evropskou unií, který podporuje digitální transformaci malých a středních podniků a mid-cap podniků v Evropě. Propojuje firmy s digitálními experty, pojmenovanými jako „Digitální zprostředkovatelé“. Do projektu je možné se zapojit buď jako uživatel – tedy čerpat služby tzv. Digitálního zprostředkovatele a nebo jako dodavatel služby – tedy jako Digitální zprostředkovatel.

Více informací o projektu, jeho jednotlivých fázích a možnostech a podmínkách zapojení najdete na stránkách projektu http://digitalisesme.eu/cs/o-digitalisesme/

digitaliseSME