Jen necelá polovina českých malých a středních firem si věří v digitálních dovednostech. Ty jsou klíčové pro 90 % malých firem, především v hledání nových zaměstnanců a v udržení konkurenceschopnosti. Tři čtvrtiny malých firem využívají Facebook, na druhém místě je s necelými 30 % Instagram. Třetina malých firem Facebook používá k hledání nových zaměstnanců. Sociální sítě jsou nejdůležitějším nástrojem u projektů, za kterými stojí ženy-podnikatelky. Nová zjištění vyplývají z průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Pětina malých firem podle výzkumu agentury IPSOS zaměstnává člověka, který se zabývá správou sociálních sítí. „V sektoru malých a středních podniků stále existuje velká poptávka po odbornících zdatných v digitálních dovednostech,“ říká Gabriella Cseh, ředitelka veřejné politiky Facebooku ve střední Evropě. Dvěma pětinám malých a středních firem Facebook pomáhá v růstu a téměř polovině z nich také oslovit zákazníky v oblastech, kde by to jinak bylo obtížné. „Výzkum ukázal, že je zde stále výrazná příležitost posílit digitální dovednosti menších firem. Facebook jim nabízí eLearningový nástroj Blueprint, osobní školení a také řadu českých případových studií, které ukazují různé cesty, jak na internetu podpořit své podnikání či exportovat,“ dodává Gabriella Cseh.

Sociální sítě jsou podnikateli vnímány jako druhý nejdůležitější online nástroj pro podnikání, hned po webových stránkách. „Tak jako u jiných digitálních inovací je důležitá schopnost adaptace a chytrého využití pro vlastní podnikání – ať už pro marketing, prodej, podporu značky a zákaznický servis. Otázkou není, zda sociální sítě nebo jiné online kanály využít, ale spíše zda jsou tam zákazníci dané firmy a pokud ano, tak jak s nimi přes tyto kanály komunikovat,“ říká Filip Dřímalka, expert na digitální inovace AMSP ČR.

Aktuální stav v mnoha českých firmách odpovídá statistikám digitálních dovedností obyvatel, stanovených rámcovým programem Evropské komise. V tomto hodnocení je úroveň českých obyvatel pod průměrem EU s velkými rozdíly oproti nejvyspělejším státům EU. Firmy zaostávají nejvíce ve využívání aplikací v cloudu, online spolupráci a komunikaci (např. s využíváním videohovorů), v práci s daty nebo v poskytování digitálních služeb svým zákazníkům. Česká republika je na tom velice dobře v rámci e-shopů a prodeje zboží přes internet, ale dalším segmentům firem zatím schází důležité kompetence a znalosti.

Výzkum provedený agenturou IPSOS proběhl v létě 2018 na vzorku téměř 750 zástupců malých a středních firem či živnostníků v České republice. Dotazování probíhalo formou telefonického a online dotazování a zaměřilo se i na specifické skupiny malých firem: start-upy, zavedené firmy, exportéry a ženy-podnikatelky. Za výzkumem stojí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a společnost Facebook.

Strukturovaná výzkumná zjištění

Digitální dovednosti

  • 92 % malých a středních firem míní, že digitální znalosti a kompetence jsou důležité pro růst firmy.
  • Pouze 48 % malých a středních firem se podle svých slov orientuje v problematice digitálních znalostí výborně nebo velmi dobře.

Pracovní trh

  • Pro 70 % malých a středních firem jsou v přijímacím procesu důležité digitální znalosti.
  • 22 % malých a středních firem má zaměstnance na správu firemní Facebook stránky.
  • 1/3 malých a středních firem používá Facebook pro hledání zaměstnanců.
  • 43 % malých a středních firem míní, že Facebook pomáhá vytvářet nová pracovní místa v jejich okolí.
  • 49 % z nich Facebook pomáhá oslovit zákazníky v místech, kde by jinak oslovení bylo složité.
  • 2/3 žen-podnikatelek prodává své služby či produkty online a oslovuje zákazníky tam, kde by to jinak bylo složité.

Ostatní

  • Facebook je nejpoužívanější sociální sítí mezi malými a středními firmami (75 %), na druhém místě je Instagram (30 %), dále LinkedIn (28 %), YouTube (20 %), Twitter (11 %).


Další zdroje
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2018-10-11-AMSP ČR -Facebook_tiskova-zprava_FINAL

Průzkum ke stažení zde:
TZ-2018-10-11-příloha výsledky průzkumu