Zpropagujte svou firmu a staňte se atraktivnější pro partnery i potenciální zaměstnance! Do 17. srpna 2018 můžete nominovat rodinné firmy do soutěže Equa bank Rodinná firma roku v kategoriích Malé firmy (firmy do 50 zaměstnanců s obratem do 10 mil. EUR) a Střední firmy (firmy do 250 zaměstnanců s obratem do 50 mil. EUR).

Kromě samotného ocenění a s ním spojených odměn, má účast a dobré umístění v soutěži i řadu dalších pozitiv. Proč se soutěže zúčastnili a co dalšího ocenění Rodinná firma roku přineslo, přibližuje ve 3 klíčových bodech Libor Musil, předseda představenstva LIKO-S, a.s. – vítěze Rodinné firmy z roku 2014.

PROPAGACE ZNAČKY V HODNOTĚ MILIONU KORUN
Ocenění představuje pro každou firmu dobrou marketingovou a PR příležitost prodat svůj příběh a svoje produkty bez toho, aby musela vynaložit horentní sumy na propagaci. My odhadujeme, že na přirozené marketingové a mediální pokrytí, které ocenění přineslo, bychom v běžných cenách museli vynaložit okolo milionu korun.

POMOC PŘI NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ
Po našem vítězství se zvedl zájem o zaměstnání v naší společnosti. Pokud lidé vidí firmu s oceněním, které jí udělí odborná porota, tak to svědčí o tom, že v té firmě se věci dělají dobře. Zvláště pokud se jedná o ocenění rodinné firmě, která má už ze své podstaty dobrou vnitřní kulturu.

STATUS ŠPIČKOVÉ RODINNÉ FIRMY = KONKURENČNÍ VÝHODA
„V rámci rozšířené komunikace se podařilo našim obchodním partnerům více přiblížit, jaké výhody naše rodinné podnikání představuje pro ně. Začali především více vnímat ta hlavní pozitiva, tedy že u rodinného podniku je vysoká předvídatelnost budoucího vývoje, zakotvenost v regionu, vysoká odolnost proti ekonomickým otřesům i čitelná firemní kultura. S odstupem několika let od vítězství v soutěži mohu prohlásit, že tyto atributy jsou nyní naší významnou konkurenční výhodou.

Pokud vás pozitiva spojená s účastí v soutěži zaujala a máte zájem přihlásit vaši firmu nebo víte o někom, kdo by si ocenění zasloužil, stačí vyplnit přihlášku zde.

Kompletní podmínky a detaily spojené se soutěží Equa bank Rodinná firma roku najdete na oficiálních stránkách www.rodinnafirmaroku.cz.