Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest​ vyhlásila výzvu pro podávání přihlášek do projektu CzechDemo. V rámci této výzvy mohou české start-upy vyjet na březnovou konferenci Slush v Tokiu a květnovou konferenci TechDay v New Yorku.

Do výzvy se mohou zapojit všechny české inovativní start-upy mladší 5 let a se zájmem o zahraniční trhy. Podmínkou účasti je také sídlo firmy v České republice a alespoň 1 provozovna mimo region hlavního města Prahy. Z 50 procent Vým projekt CzechDemo pomůže uhradit cestovné a ze 75 procent vstupenky a náklady spojené s pronájmem prostor na akci. Zdarma navíc zajistí překlad propagačních materiálů a poskytne až 10 hodin individuálního mentoringu, který Vás zdokonalí v prezentačních a obchodních dovednostech či marketingu. Přihlášky je možné posílat od 15. do 24. ledna 2018!

Více informací na http://www.czechstartups.org/roce-2018-vezme-czechinvest-ceske-start-upy-akce-tokia-new-yorku/