Zástupkyně AMSP ČR, slečna Martina Belásová, měla možnost setkat se během své pracovní cesty do Řecka se začínající podnikatelkou slečnou Hanou Křepelkovou, kterou AMSP ČR právě v rámci tohoto programu vyslala tak říkajíc „na zkušenou" k hostitelskému podnikateli.

EYE KřepelkováZačínající podnikatelka je v Soluni od začátku října a bude mít možnost sbírat zde zkušenosti až do konce tohoto roku. Jejím hostitelským podnikatelem je pan Ioannis Mouratidis, podnikatel s více jak devítiletou zkušeností s podnikáním v oblasti právního a daňového poradenství. Pro začínající podnikatelku i pro zkušeného, hostitelského podnikatele je účast v programu vůbec první velkou mezinárodní zkušeností. Přestože začínající podnikatelka popisuje počátek pobytu jako ne úplně jednoduchý z hlediska aklimatizace se na novou kulturu a zejména z hlediska vzájemné jazykové komunikace, již teď nyní si plně uvědomuje přínosy, které jí pobyt u zkušeného mentora může přinést z hlediska rozvoje jejího vlastního podnikatelského záměru. Program je založen na B2B vztahu, což v praktické rovině znamená, že začínající podnikatel by se měl soustředit primárně na svůj podnikatelský záměr a na jeho postupné zlepšování s přispěním rad zkušeného podnikatele – mentora. Slečna Křepelková v tomto ohledu poznamenává, že v jejím případě tomu tak skutečně je, její hlavními činnostmi jsou převážně stínování hostitelského podnikatele a práce na jejím vlastním byznys plánu.

ICEvelkelogo