Vysoká škola ekonomie a managementu ve spolupráci se StartUp VŠEM otevírá „Akcelerátor VŠEM“. Akcelerátor VŠEM je prostředí, ve kterém týmy začínajících podnikatelů a intrapodnikatelů vymyslí, naplánují, otestují a připraví na trh udržitelné produkty, služby a procesy, které řeší některé z 8 vybraných SDGs (tj. vertikál Akcelerátoru VŠEM). Více v prezentaci v příloze. Akcelerátor VŠEM provede až 15 týmů 6-12 měsíční inkubací, akcelerací a začátky podnikání. Akcelerátor VŠEM má zájem o jednotlivce, týmy i organizace bez rozdílu, nejblíže však má ke studentské komunitě.

Chceme, aby řešení vznikala ve spolupráci s udržitelným byznysem, proto zveme firmy a organizace v Česku, aby zadaly šest naprosto konkrétních výzev a vybraly si z navržených řešení taková, která mají inovační potenciál, jsou ekonomicky a sociálně udržitelná a hlavně byla přínosná pro odvětví, ve kterém vyzyvatelé podnikají s ohledem na SDGs. Chceme, aby se řešení vracela vyzyvatelům a jejich odvětví podnikání v podobě udržitelných produktů, služeb či postupů.

Jak budou výzvy fungovat:
Co výzva, to jasné zadání problému, který vyzyvatel nebo odvětví, ve kterém funguje, potřebuje řešit. Co výzva, to jeden z cílů udržitelného rozvoje.
Každý vyzyvatel vyplní tzv. fact sheet k výzvě „Udržitelná budoucnost VŠEM“, který obsahuje na max. 3 stranách:

 • Název výzvy
 • Jméno vyzyvatele
 • O soutěži Udržitelná budoucnost VŠEM - pravidla
 • O Akcelerátoru VŠEM – stručný popis
 • O výzvě
  • Úvodní slovo vyzyvatele (závazek k udržitelnému podnikání)
  • Co potřebujeme řešit (vazba na SDGs)
  • Proč to potřebujeme řešit
  • Hledáme tebe a tvůj nápad
  • Video a/nebo obrazový materiál

Výzvy budou aktivní v období 11/2017 až 02/2018.

 Výzvy budeme komunikovat prostřednictvím A-CSR, NS GC, sociální média VŠEM, StartUp VŠEM a spolupracujících médií. Přímo pak na komunity stávajících i bývalých studentů VŠEM a na VOŠ a VŠ studenty z celé ČR. Rovněž budeme cílit na začínající podnikatelky ženy/rodiče, jelikož Akcelerátor VŠEM je v ČR jediný, který zajišťuje rodičům služby mateřské školky a hodinového hlídání.K vyhlášení výzvy je možné rovněž po dohodě s vyzyvatelem uspořádat event (workshop, přednášku).

Jak bude fungovat Akcelerátor VŠEM časově najdete v prezentaci ZDE
Týmy mohou jednotlivými fázemi Akcelerátoru procházet vlastním tempem. Ideálně ne déle než 12 měsíců.

Role vyzyvatelů:

 • Zadávají výzvu
 • Podílí se na výběru nápadů/týmů do Akcelerátoru
 • Nominují vlastní mentory/lektory/konzultanty do Akcelerátoru
 • Účastnit se iterací v rámci testování a designu produktů, služeb, procesů
 • Mají přístup k business modelům a evaluaci dopadu jednotlivých řešení

Pokud chcete být jedním ze 6ti vyzyvatelů, kontaktujte, prosím, Gabrielu Drastichovou nejpozději do 25. 10. 2017.


Gabriela Drastichová
Projektová vedoucí
Vysoká škola ekonomie a managementu
Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5
Mob: (+420) 777 574 175
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.vsem.cz
http://www.startupvsem.cz