Potěšující zpráva přišla z Bruselu. Z celkem 115 evropských podnikatelských organizací tzv. Evropského výměnného programu pro podnikatele (Erasmus for Young Entrepreneurs) obsadila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vynikající 9. místo.

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích. AMSP ČR, která je oficiálním kontaktním místem programu pro ČR tak organizuje, řídí a monitoruje výjezdy tuzemských mladých podnikatelů do mnoha evropských zemí, přičemž jejich pobyt částečně financuje EU.

ICEvelkelogo

Předseda Asociace Karel Havlíček k tomu dodává: "Projekt je součástí našeho dlouhodobého zaměření na mladé podnikatele. Vytvořili jsme pro ně platformu Svou cestou – Young Business, jezdíme po regionech, pořádáme desítky setkání se zkušenými podnikateli, pořádáme granty a zprostředkováváme pro mladé kontakty, zdroje i informace. Denně se mladé a schopné jedince snažíme přesvědčovat, že je lepší kormidlovat vlastní bárku, než být natěračem zábradlí na zaoceánském parníku. Naše vysoké umístění mezi velkými evropskými agenturami, komorami a asociacemi je důkazem, že i zástupci menších států a ekonomik mají v EU solidní šance, pokud se snaží něco tvořit a nejsou jen ukřivděnými kverulanty."

Více o programu: http://www.amsp.cz/projekt-erasmus-pro-zacinajici-podnikatele

Více k platformě AMSP ČR Svou cestou: http://www.svou-cestou.cz/

 

Žebříček nejúspěšnějších evropských organizací, které zprostředkovávají výměnné podnikatelské programy:

erasmus úspěšnost