EU pomáhá malým podnikům modernizovat zastaralé technologie a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost. O program Technologie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) mají podnikatelé velký zájem. U některých výzev už byla překročena výše plánované alokace (Výzva IV.). Lidé stále mohou žádat v rámci Výzvy V. Technologie a III. Výzvy ICT a sdílené služby (OP PIK). Program rozvoje venkova pomůže zase mladým začínajícím zemědělcům.

Na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení s vyššími technickými a užitnými parametry pro malé podniky je v programovém období 2014-2020 vyčleněno 6,15 mld. Kč. V rámci podpory již byla pořízena např. výrobní linka pro recyklaci odpadního polystyrenu, balící stroje, lakovací linky, či CNC stroje. V současném programovém období mohou kromě subjektů zpracovatelského průmyslu žádat také stavební a obchodní firmy. Kromě typických výrobních technologií je možné pořizovat také výrobní HW a SW. Kvůli velkému zájmu o program Technologie došlo k omezení – V. výzva se zaměřuje pouze na začínající podnikatele do tří let existence podniku a snížil se i počet podporovaných regionů, v rámci kterých mohou podnikatelé žádat.

Výsledek obrázku pro eurocentrum ostrava logo              logo dotace 2
Cílem V. výzvy Technologie je zvýšit počet realizovaných nových podnikatelských záměrů, které přispívají rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Žádat mohou začínající podnikatelé s podnikatelskou historií maximálně 3 roky (mikro a malé podniky). Poskytnutá podpora se pohybuje od 100 do 225 tisíc Kč. Podporován je nákup dlouhodobého i drobného hmotného a nehmotného majetku (stroje, technologická zařízení, patentové licence, ICT technologie aj.). Hodnocení výzvy probíhá průběžně a podat žádost o podporu je možné do 28. 2. 2017. Zájemci mohou žádat také v říjnu 2017 v rámci nové VI. výzvy Technologie.


Výzva ICT a sdílené služby je určená pro právnické a fyzické osoby, které splňují definici mikropodniku. Podporuje tvorbu nových IS/ICT řešení a podnikatelé mohou získat až 399 999 Kč. Příjemce dotace se zavazuje vytvořit min. 2 nová pracovní místa. Žádosti o podporu jsou přijímány do 16. 2. 2017 v rámci průběžné výzvy.


Mladí zemědělci mohou žádat v rámci výzvy Zahájení činnosti mladých zemědělců (Program rozvoje venkova). Výzva je určena pro osoby ve věku od 18 do 40 let s minimální zemědělskou kvalifikací a zahajující zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku. Podporována je realizace podnikatelského plánu a výdaje do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích. Zájemci mohou v rámci kolové výzvy žádat od 1. 2. 2017 do 24. 4. 2017.


Další informace: Mgr. Ing. Magdalena Žáková (Eurocentrum Ostrava)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.dotaceeu.cz