Rok venkova 2017 přímo navazuje na v loňském roce realizovaný Rok řemesel 2016 a opět bude provázet aktivity AMSP ČR po celý rok. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní projet, i v letošním roce se jeho aktivity propojí se všemi dosavadními interními projekty, tedy i projektem Svou cestou - Young Business.

Platformu Roku venkova 2017 tvoří: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, řemeslné a zemědělsko-potravinářské profesní spolky, zájmová sdružení podporující aktivity na venkově. Cílem je podpořit hlavní skupiny podnikatelů v obcích do třech tisíc obyvatel a motivovat je zakládat a udržovat provozovny na venkově. Prostřednictvím podnikatelského ruchu na venkově zabezpečit základy jeho udržitelnosti a současně posílit vyváženost a nezávislost tuzemské ekonomiky.

Hlavní pilíře aktivit Roku venkova 2017:

  • ... a teď česky: Podpora lokálních producentů a pěstitelů
  • Fandíme řemeslu: Podpora regionálních řemeslníků
  • Malý obchod a gastro: Podpora koloniálů, výčepů, lokálních restaurací a penzionů
  • Rodinná firma a farma: Podpora rodinného podnikání na venkově
  • Svou cestou: Podpora začínajících podnikatelů na venkově


Plošné aktivity Roku venkova 2017 napříč projekty:

  • Cílená legislativní podpora drobných podnikatelů a malých zaměstnavatelů v obcích do 3000 obyvatel a v ohrožených obcích na bázi daňových a sociálních benefitů
  • Vytvoření záručních a úvěrových nástrojů pro všechny typy podnikání na venkově ve spolupráci PGRLF a ČMZRB
  • Ve spolupráci s resorty a ČSÚ zpracování analýzy podnikání na venkově
  • Vytvoření cíleného průzkumu zaměřeného na úroveň drobných podnikatelských služeb v obcích
  • Zajištění kampaní zviditelnění podnikatelů na venkově na ČT (Toulky za podnikateli na venkově) a v denících s celoplošným dosahem

 


Kompletní informace o projektu naleznete na www.rokvenkova.cz


 

ROK VENKOVA 2017 RGB