Studie České startupy 2016, vydaná ke konci tohoto roku, je dílem autorského dua M. Staszkiewicz a D. Havlíkové pojednávající o stavu české startupové scény. Na padesáti šesti stranách (roztříděných do jedenácti srozumitelných kapitol) se zde čtenář dozví vše o startupech v Česku, stejně tak o podmínkách ve kterých fungují. 

V první kapitole jsou ve dvaceti bodech stručně prezentována zjištění, ke kterým tvůrci došli. Je to výtah celé studie, která je v dalších kapitolách podrobně rozepsána. Druhá kapitola čtenáře seznamuje s postupy, za pomocí kterých byla studie utvářena. Je zde představena metodika výzkumu, užité výzkumné postupy a časový úsek, ve kterém probíhala tvorba studie.

Na stránkách dalších osmi kapitol (3 až 9) jsou široce a podrobně rozepsány samotné výsledky studie. Především se zde pojednává o stavbě českých startupů. Dopodrobna je tu popsán jejich faktický stav, velikost, způsob financování atd. Autoři však nezapomínají ani na osoby, které startupy tvoří. Najdeme zde statistická data jak o zaměstnavatelích, tak zaměstnancích – informace o jejich vzdělání, věku a předešlých pracovních zkušenostech.

V další, kritické, části se autoři zaměřili na popis silných a slabých stránek českých startupů. Rozebírají zde věci, které podle nich české startupy dělají dobře, zároveň ale neopomínají upozornit i na některé špatné postupy. Závěrem je věnová doporučením, jak podmínky na české startupové scéně zlepšit – autoři zde navrhují řešení nejen pro samotné startupisty ale i české vládní struktury. Jsou to totiž jedině ony, které mohou změnit prostředí v české podnikatelské sféře k lepšímu.


Studie ke stažení zde:

http://www.slideshare.net/berrz/ceske-startupy-2016


Čstartupy2016