Právě vyšlo v pořadí již třetí letošní číslo našeho dvorního magazínu o obchodu a exportu TRADE NEWS, které se tematicky zaměřuje na Francii, zemi agrotechnice zaslíbené. Právě zemědělství, bylo v minulém roce jediným odvětvím, které meziročně klesalo, avšak menší i větší pěstitelé či zpracovatelé vzdorují s mimořádným úsilím.

V rámci projektu Rok řemesel 2016 AMSP ČR předložila největší aktuální analýzu podnikání v zemědělství a za podpory Ministerstva zemědělství jsme rozpoutali největší kampaň na podporu firem pracujících s lokálními zdroji. V novém čísle se kromě Francie, zaměříme i na Itálii či Španělsko, země, které jsou ve využívání a prezentaci regionálních produktů nejlepším příkladem. 

Industrializace a nástup nových technologií je trend, který nelze zvrátit, ale to ještě neznamená, že propadneme mantře urbanizace. Živý venkov nám zajišťuje nejen turistických ruch, originální produkty, ale podporuje naši nezávislost, neboť nelze předpokládat, že globální firmy začnou nakupovat naše zemědělce a venkovské rodinné firmy.“ Zmiňuje Karel Havlíček, předseda AMSP ČR v úvodníku nového čísla.

TradeNews 3 2016 Titulka web 540px

Nové je ke stažení v PDF na http://www.amsp.cz/trade-news, tištěné vydání obdrží členové AMSP ČR do svých schránek v následujících dnech či je možné si jej po předchozí domluvě vyzvednout v naší kanceláři.