V období od července do konce listopadu loňského roku sbírala v Praze zkušenosti začínající podnikatelka Magdalena SACZYNA z Německa. Její mentorkou po celou dobu pobytu byla paní Miroslava MAŤÁTKOVÁ – výkonná ředitelka společnosti ICV.

ICV – Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. úspěšně působí již skoro 2 desítky let na českém vzdělávacím trhu. Jak už jsme na tomto místě psali, program Erasmus pro začínající podnikatele (EYE) není jenom jedinečnou šancí pro mladé, začínající podnikatele vycestovat do zahraničí na zkušenou, ale i šance pro naše zkušené, úspěšné podnikatele z řad malých a středních podniků získat zajímavého, motivovaného kolegu pro dlouhodobou spolupráci přímo ve vlastní společnosti.

matatkovaMagdalena měla možnost se kromě konzultací svého podnikatelského záměru zapojit do každodenní agendy společnosti a mohla tak například nahlédnout do oblasti evropských projektů a to od počáteční fáze, tzn. od vytvoření projektové žádosti až po fázi realizační, kdy již schválené projekty plně probíhají. O tom, že spolupráce byla úspěšná, svědčí i fakt, že původní doba pobytu byla na základě oboustranné dohody prodloužena.

Magdalena hodnotí spolupráci následovně: „Opravdu jsem si můj pobyt ve firmě paní Maťátkové užila. Paní Maťátková pro mě byla skvělým mentorem, vždy ochotným odpovědět na mé otázky i na ty, které se netýkaly managementu firmy. Opravu věřím, že někteří lidé se narodili být lídry, paní Maťátková je jedním z nich. Myslím si, že nejdůležitější aspekt úspěšné spolupráce v rámci tohoto programu, je blízká vazba mezi začínajícím podnikatelem a jeho hostitelem. Tato vazba by měla být založená na pochopení a čestnosti. V tomto případě pak můžou obě zainteresované strany mít přínos ze spolupráce."

Paní Maťátková sdílí svůj pohled: „Program předčil veškerá má očekávání. Byla jsem velmi spokojená s programem jako celkem. Magdalena byla od počátku naši spolupráce velmi aktivní, o všechno se zajímala. Musím také přiznat, že jsme si tzv. „sedly" i po lidské stránce. Během jejího pobytu u nás měla Magdalena možnost seznámit se s Evropskými fondy. Do budoucna bychom chtěly právě v této oblasti spolupracovat, uvažujeme o podání společného projektu v rámci komunitárních programů".

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (ASMP ČR) jako jeden z evropských kontaktních bodů implementovala tento program Evropské komise v České republice poslední 2 roky.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (ASMP ČR) jako jeden z evropských kontaktních bodů řídí v ČR již skoro 2 roky program Evropské komise Erasmus pro začínající podnikatele (EYE).

ICEvelkelogo