Společnost UPC Business ve středu vyhlásila vítěze soutěže IGNITE, kterou uspořádala za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory poprvé v České republice. Z celkem 72 malých a středních podniků zapojených do soutěže vybrala odborná porota ve finále tři vítězné. Na prvním místě se umístil Výzkumný technologický institut s projektem zabývajícím se výzkumem v oblasti úpravy, filtrace a separace kontaminovaných a odpadních vod. 

Druhé místo obsadila aplikace EasyCargo od společnosti Bee Interactive a třetí příčka patří projektu SentiSquare. Kromě finanční odměny 500 000 korun pro vítězné projekty přináší soutěž IGNITE všem zúčastněným příležitost, jak se zviditelnit v odborných kruzích, ale také jak oslovit širokou veřejnost a získat nové kontakty. Nad soutěží IGNITE převzal záštitu Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

ignite winners

Vyhlášení vítězů soutěže IGNITE proběhlo u příležitosti konání akce INNOVATION DAY 2015 v Praze v paláci Lucerna. Ocenění a šeky  v hodnotě 1 x 300 000 Kč a 2 x 100 000 Kč předávali členové třiadvacetičlenné odborné poroty IGNITE Frans-Willem de Kloet (generální ředitel UPC), Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR) a David Vávra (kreativní ředitel a spoluzakladatel společnosti Warhorse Studios), který porotě předsedal.

„Cílem soutěže IGNITE, kterou jsme uspořádali v České republice poprvé, je podpora inovací a podnikání malých a středních firem. Chceme tak vyzdvihnout podnikatele, kteří mají reálné vize o svém rozvoji a ambice uspět na mezinárodní scéně. Součástí naší podpory byly kromě finanční odměny také odborné workshopy a koučink pro zúčastněné firmy. Věřím, že o vítězích soutěže IGNITE toho ještě hodně dobrého uslyšíme, řekl Frans-Willem de Kloet, generální ředitel společnosti UPC.

Vítězové soutěže pro malé a střední podniky IGNITE

  • 1. místo: Výzkumný technologický institut (VTI)

Projekt firmy VTI se zabývá výzkumem v oblasti úpravy, filtrace a separace kontaminovaných a odpadních vod. Firma vyvíjí a vyrábí zařízení na úpravu vod, kterou docílí molekulárním čištěním pouze fyzikálními principy bez použití chemie. VTI se zabývá projektem ekonomicko-ekologické likvidace prasečí kejdy. Cílem VTII je vývoj zařízení vhodného pro využití v rodinných domech.

Vážíme si toho, že jsme se umístili na prvním místě. Celý vývoj a výzkum financujeme z vlastních zdrojů, a tak nám výhra pomůže např. při dovybavení laboratoře,“ řekl Michael Carvan, jednatel Výzkumného technologického institutu.

„Chci, aby „Česko bylo nano“, aby se tu nanotechnologie prosadily. O naše produkty a inovace v této oblasti je v zahraničí zájem. To je také cesta, jak s nižšími náklady dosáhnout kýžený efekt. Proto je nutné podobné projekty podporovat. Konkrétně zde se za nižší náklady díky nanotechnologiím získá pitná voda z kontaminovaných a odpadních vod,“ řekl k oceněnému projektu Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.  

  • 2. místo: EasyCargo

Pan Jan Truhlář pracuje v továrně na nábytek, kde zajišťuje nakládku zboží. Mnoho času musí věnovat tomu, aby odhadl rozložení nákladu, a tak co nejlépe využil přepravní prostor. Zboží pak nechává odeslat v přívěsech a kontejnerech, které putují do celé Evropy i zámoří. Ačkoliv je pan Truhlář velmi pečlivý, dochází při tomto postupu ke ztrátám až 20 % přepravního prostoru.

Proto jsme vyvinuli webovou aplikaci EasyCargo.

Díky ní dosáhnete 100% využití přepravního prostoru. Vaše plánování nakládky i následná přeprava budou časově efektivnější, ekonomičtější a ekologičtější. EasyCargo podpoří vaši konkurenceschopnost na českém i mezinárodním trhu.

Věříme, že díky soutěži IGNITE se o nás dozví mnoho malých a středních výrobců. Finanční odměna nám pomůže dále rozvíjet náš produkt a expandovat na zahraniční trhy,“ řekl Jan Sovák, generální ředitel společnosti Bee Interactive, která je autorem projektu EasyCargo.

  • 3. místo: SentiSquare

Nástroje SentiSquare se zabývá sémantickou analýzou libovolných textů, které zákazníci píší na internetu. SentiSquare uspořádává jejich názory do stromu témat. Výsledné reporty, které obsahují skutečné postoje a zájmy zákazníků, jsou užitečné zejména pro marketingové, komunikační a social media manažery.

Díky soutěži IGNITE budeme moci pracovat na zdokonalení některých funkcionalit našeho produktu a vylepšíme ho pro naše současné i potenciální klienty,“ řekl Stanislav Rejthar, Marketing Manager společnosti SentiSquare.

Průběh soutěže IGNITE

Při výběru vítězných projektů soutěže IGNITE hodnotila porota, do jaké míry jsou podložené realistickými ekonomickými fakty. Zaměřila se však nejenom na popis ekonomického modelu a udržitelnost rozvoje, ale také na inovativnost, originalitu a společenský přínos projektů.

 „Inovace jsou nezbytným předpokladem růstu a vývoje ve všech odvětvích lidské činnosti. Vážím si proto každé snahy podpořit inovace v českém podnikatelském sektoru. O to více, když jsou zaměřené na malé a střední podniky. Jejich projekty totiž často mají vysoký inovační potenciál, v realizaci je však na rozdíl od velkých firem limitují menší rozpočet i možnosti zviditelnění. A právě to se soutěži IGNITE daří změnit,“ říká Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR.

Do soutěž INGNITE, která odstartovala 9. dubna 2015, se přihlásilo celkem 72 projektů. Odborná porota z nich následně vybrala 30 semifinalistů. O postupu 11 firem do finále rozhodovala kromě odborné poroty také veřejnost prostřednictvím hlasování na Facebooku IGNITE. První ročník soutěže IGNITE završilo slavnostní vyhlášení tří vítězných projektů. Další ročník bude zahájen na jaře 2016.

Členové poroty IGNITE:

 

1.         Daniel Vávra – předseda poroty Ignite, vedoucí herní designér a zakladatel Warhorse Studios

2.         Pavel Bělobrádek – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

3.         Vladimír Dlouhý – prezident Hospodářské komory

4.         Tomáš Novotný – náměstek ministra průmyslu a obchodu

5.         Frans-Willem de Kloet – generální ředitel UPC Česká republika

6.         Dana Bérová – podnikatelka a soukromá investorka

7.         Miloš Čermák – publicista a šéfredaktor zpravodajského serveru iHNED.cz

8.         Braňo Gordan – spoluzakladatel a CEO Coober Group, úspěšný investor

9.         Jana Hodboďová – vedoucí InovaJET, podnikatelského inkubátoru ČVUT

10.      Vladimíra Chlandová – HR ředitelka a ředitelka právního oddělení UPC Česká republika

11.      Petr Koubský – analytik a publicista na volné noze

12.      Viktor Kučera – mentor podpory podnikání v Centru podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

13.      Lenka Kučerová – aktivní podporovatelka start-upů, první Češka v Silicon Valley

14.      Aleš Michl – ekonom Raiffeisenbank

15.      Jarmila Plachá – výkonná ředitelka ve společnosti Wayra CEE

16.      Dita Stejskalová – zakladatelka a výkonná ředitelka Ogilvy Public Relations

17.      Zdeněk Tomíček – zastupující manažer projektu AMSP ČR „Svou cestou“ a zakládající partner advokátní kanceláře Tomíček Legal a mezinárodní sítě advokátních kanceláří CEE Attorneys

18.      Sander Vonk – investiční ředitel ve společnosti Liberty Global

19.      Tomáš Trejbal – marketingový a produktový ředitel UPC business Česká republika

20.      Jan Haberman – zakládající partner Credo Ventures

21.      Michal Andera – blogger a vysokoškolský pedagog     

22.      Petr Ludwig – autor bestselleru Konec prokrastinace a ředitel GrowJob Institute

23.      Jan Vraný – obchodní ředitel Google Česká republika