Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zveřejnily první výzvu z programu COVID Záruka CK, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Má zmírnit dopady koronaviru na cestovní ruch a cestovní služby. Podpora se bude poskytovat formou bankovních záruk vystavených ČMZRB, které cestovní kanceláře místo vlastních financí využijí pro povinnou spoluúčast na povinném pojištění ochrany proti úpadku.

Cestovním kancelářím se extrémně snížily tržby, a tak se jim výrazně ztížila schopnost dostát finančním závazkům, a to včetně zákonné povinnosti zajistit se proti úpadku. MPO reaguje na potřeby trhu a chce pomoci cestovním kancelářím bankovní zárukou, která činí až 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30% limitu pojistného plnění, nejvýše však 4 miliony korun,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Záruky jsou určeny zejména pro malé a střední cestovní kanceláře a budou se vystavovat na jeden kalendářní rok, resp. na jedno pojistné období, zahájené mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021. „Žádosti o podporu budeme přijímat od 1. března 2021 prostřednictvím naší
E-Podatelny,“ 
říká generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek a dodává: „Podrobné informace k programu, žádost a videonávod, jak o podporu zažádat, budou včas zveřejněny na našich webových stránkách.“

Program COVID Záruka CK byl projednán s Asociací českých cestovních kanceláří a agentur, Českou unií cestovního ruchu a Českou asociací pojišťoven. Žádat o podporu budou moct také společnosti, které dříve působily jako cestovní kanceláře, ale v době od 12. 3. 2020 se z nich musely stát cestovní agentury.

„Cestovní kancelář dosáhne na zákonné pojištění prostřednictvím záruky, zůstanou jí vlastní zdroje, které bude moci využít na další činnost, a bude tak moci dál poskytovat cestovní služby,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a dodává: „Předpokládaná potřeba finančních zdrojů je 300 milionů korun a podpora by mohla být dosažitelná pro více než 90 % cestovních kanceláří a agentur v České republice.“

Konkrétní podmínky a kritéria pro získání podpory jsou k dispozici na webových stránkách www.cmzrb.cz a www.mpo.cz.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ MPO podpoří cestovní kanceláře. Pomůže jim s pojištěním pro případ úpadku