Iniciativa Změna k lepšímu vypracovala specifikaci pro Klimatické vouchery vhodné pro veřejnou podporu. Klimatické Vouchery mají potenciál zintenzivnit zapojení soukromého sektoru do transformace a nasměrování investic podniků do klimatické tranzice. Pomohou identifikovat příležitosti k implementaci disruptivních business modelů, a snížení environmentálních a sociálních dopadů podniků. Ve svých důsledcích také povedou ke zvýšení zájmu o energeticky efektivní, šetrné a cirkulární technologie, jako jsou obnovitelné zdroje, zadržování a využívání dešťové a odpadní vody, nízkoemisní doprava a další inovace.

Klimatické vouchery propojují MSP s poskytovateli konzultační podpory s cílem identifikovat a podpořit příležitosti pro zavedení nových technologií, změny business modelu, redesignu produktů či služeb ap. v souladu s cíli European Green Deal, Recovery and Resilience Facility (RRF) na podporu klimatické tranzice české ekonomiky.

Měli byste o takovou podporu zájem? A jak by podle vás měla být nastavena? Váš názor prosím uveďte ZDE.

Autor Klimatických voucherů:

Zdroj: Iniciativa Změna k lepšímu