Ačkoli banky ani MF se zatím nekloní k podpoře tohoto kroku, AMSP ČR jej považuje za velice přínosný nejen pro středně velké firmy, které si mimo programu Antivirus nesáhnou na další podpory. Toto by byl elegantní způsob, jak je v této době podpořit. Ačkoli banky preferují individuální přístup a avizují vstřícné vyřízení žádostí, faktické zkušenosti podnikatelů jsou často opačné.

Stanovisko MF naleznete zde: 
www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/mf-nove-uverove-moratorium-zatim-nechyst-40560