Nově připravený program COVID Záruka CK, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a projednalo ho s Ministerstvem pro místní rozvoj, dnes schválila vláda. Má za cíl zmírnit dopady pandemie koronaviru na cestovní ruch. Záruční schémata, s kterými nový program počítá, pomohou zejména malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku. Podpora se bude poskytovat jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021. Žádosti o podporu budou přijímat pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

„Cestovní kanceláře čelí mimořádně velkému omezení podnikatelské činnosti. Nejen z pohledu pojišťoven se jedná o vysoce rizikový podnikatelský segment, který tvoří významnou část trhu se službami. Cestovním kancelářím se extrémně snížily tržby, snížila se jim tak schopnost dostát finančním závazkům a zajistit obchodní potřeby včetně zákonné povinnosti zajistit se proti úpadku,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Aktuální předpokládaná alokace programu je cca 300 milionů korun. Na podporu by mělo dosáhnout 91 % cestovních kanceláří v České republice, program se totiž zaměřuje zejména na podporu malých a středních kanceláří. O systémovém řešení pro velké cestovní kanceláře se jedná.“

„Celý obor cestovního ruchu je stále pod nesmírným tlakem a jeho budoucnost z velké části závisí na naší schopnosti popasovat se s pandemií. To se samozřejmě týká i cestovních kanceláří. Rizikovost jejich podnikání se pak odráží v omezenějších možnostech pojištění proti úpadku. Proto nyní přicházíme s další, inovativní formou pomoci. Kvituji spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou i profesními asociacemi,“ dodává ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Program počítá se schématem portfoliové záruky ČMZRB poskytnuté cestovní kanceláři (ve prospěch pojišťovny) sjednávající si ochranu pro případ úpadku podle § 6 zákona č. 159/1999 Sb. Bankovní záruku by mělo být možné využít jako součást pojištění záruky pro případ úpadku nebo bankovní záruky pro případ úpadku.

„Bankovní záruka ČMZRB má činit 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30% limitu pojistného plnění, tedy maximální pojistné částky, nejvýše však 4 miliony korun. Zbylých 25 % požadované spoluúčasti si už musí cestovní kancelář zajistit sama,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a doplňuje: „Cestovní kancelář by místo složení základního hotovostního kolaterálu doložila pojišťovně poskytující pojištění pro případ úpadku bankovní záruku ČMZRB. Cestovní kanceláři by tak zůstaly vlastní zdroje, které budou moci využít na další činnost, nebude odčerpávat cash flow, zákonné pojištění CK získá prostřednictvím záruky a bude tak moct dál v oboru podnikat.“

Záruční schéma v programu COVID Záruka CK MPO projednalo za účasti Ministerstva pro místní rozvoj a ČMZRB mj. s Asociací českých cestovních kanceláří a agentur, Českou unie cestovního ruchu a Českou asociací pojišťoven.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ_MPO_MMR_COVID_pomoc_CK_18_1_21