Změny se týkají jak maloobchodu, provozoven stravovacích služeb, nákupních center, tržnic, kongresových a vzdělávacích aktivit, ubytovacích služeb, konzumace alkoholu na veřejnosti.

Více informací zde:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-maloobchodu-1201.pdf