Znáte pojem Flexicurity? Zajímáte se o aktuální dění na českém pracovním trhu? Víte jaké jsou jednotlivé flexibilní formy práce? Přijďte se dozvědět víc na konferenci Příležitosti a překážky současného pracovního trhu – Implementace flexicurity v ČR dne 25.2.2015.

AMSPCR

Vysoce praktická pracovní konference se uskuteční 25. února 2015, 9:00 – 17:00 h, hotel DAP, Vítězné nám. 4, Praha 6 a představí nové příležitosti ke zpružnění a zvýšení spolehlivosti vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Na konferenci se dotkneme zajímavých témat jako např.: Jak z hlediska zaměstnavatele optimalizovat strukturu zaměstnaneckých poměrů? Nabízí zaměstnavatelé dostatek flexibilních pracovních úvazků? Je o ně vůbec zájem? Proč jich zaměstnavatelé nevyužívají? Čeho se obávají? A jsou tyto obavy oprávněné? Jaké jsou jejich motivace? Představíme Vám příležitosti i předsudky spojené se zaměstnáváním matek s dětmi do 15 let a osob starších 50 let (50+).


 

Program:

09:00 Registrace, občerstvení
09:30 Zahájení, přivítání hostů – Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR
09:40 Videozdravice evropské komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věry Jourové
09:45 Představení cílů projektu a klíčových zjištění – Flexicurita jako spojení flexibility a ochrany pracovních míst – Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR, koordinátor projektu
10:00 Přístup MPSV k podpoře trhu práce – Jaké kroky podniká aktuálně MPSV pro podporu trhu práce? Jak MPSV konkrétně podporuje flexibilní úvazky (např. sdílená místa)? Jsou nějaké programy na podporu zaměstnanosti matek s dětmi do 15 let a osob 50+? – Ing. Štefan Duháň, ředitel odboru trhu práce, MPSV
10:20 Implementace Flexicurity – zkušenosti z Polska – Polská asociace řemesel (ZRP) – Zajímavosti a zkušenosti z praxe, pro a proti z pohledu zaměstnavatelů i cílových skupin – Norbert Pruszanowski, Andrzej Stepnikowski, ZRP Varšava, zahraniční partner projektu „Implementace přístupů flexicurity“
10:50 Porovnání výsledků šetření implementace přístupů k flexicurity v Polsku a ČR – CAPA a.s., český partner projektu. Diskuse se zahraničním partnerem.
11:00 Přestávka s občerstvením
11:20 Sociálně-psychologické hledisko implementace flexicurity v ČR – klíčová přidaná hodnota realizovaného projektu v ČR. Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích v podmínkách ČR – hlavní výstupy z plošného šetření, individuálních rozhovorů, fokusových skupin a pilotního projektu pro cílové skupiny: zaměstnavatelé, matky s dětmi do 15 let a osoby starší 50 let v ČR – CAPA a.s., český partner projektu „Implementace přístupů flexicurity“ (psychologové v projektu: Miloslav Šolc, Patrik Weiss, Iva Poláčková Šolcová, Aneta Langrová)
12:00 Doporučené legislativní úpravy flexibilních pracovních úvazků, doporučení vládě ČR na daňová zvýhodnění zaměstnavatelů při zavádění flexibilních úvazků, doporučený postup implementace flexicurity v MSP v podmínkách ČR – Markéta Mlezivová, AMSP ČR, specialista-právník projektu „Implementace přístupů flexicurity“
12:15 – 13:00 přestávka na oběd
13:00 Flexibilní úvazky – pro a proti ze strany zaměstnanců a zaměstnavatelů – výsledky nezávislých průzkumů AMSP ČR a projektu „Implementace přístupů flexicurity“ – Eva Svobodová, AMSP ČR
13:20 Řízení vzdálených pracovníků-kdy a proč práce na dálku (ne)funguje – Michal Martoch, Pracenadalku.cz
13:50 Sdílená pracovní místa a flexibilní formy zaměstnávání – výsledky fokusních skupin výzkumu v projektu METR – Jolana Blažíčková a Michaela Šimečková, Fond dalšího vzdělávání
14:20 „Kdo se bojí lidí po padesátce?“ – Linda Sokačová, ředitelka, Alternativa 50+, o.p.s.
14:50 Přestávka s občerstvením
15:10 Dotační příležitosti v návaznosti na implementaci principů flexicurity – komunitární programy – Vendulka Raymová, AMSP ČR, specialista pro flexicurity projektu „Implementace přístupů flexicurity“
15:25 Další projekty AMSP ČR na podporu prvků flexicurity u zaměstnavatelů (MSP), osob 50+ a matek s dětmi do 15 let – Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR Projekt pro začínající podnikatele „SVOU CESTOU-Young Business“ Projekt pro ženy-podnikatelky „PODNIKAVÁ ŽENA“ Podpora řemesel zejména v mikroregionech „FANDÍME ŘEMESLU“
16:00 Diskuze
17:00 Závěr

Simultánní tlumočení čeština/polština zajištěno. Účast je ZDARMA.

Online registrace pro právnické osoby (zaměstnavatele) ZDE

Online registrace pro fyzické osoby (50+, matky s dětmi do 15 let) ZDE

Rádi přivítáme Vaše názory a náměty na téma „Flexicurity“. Pojem a cíle flexicurity vymezujeme takto: Pojem „flexicurity“ je složen z anglických slov „FLEXIbility“ a „seCURITY“, tj. flexibilita a jistota. Cílem je zlepšit pružnost a spolehlivost vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem s cílem motivovat k aktivnímu, nikoliv pasívnímu chování občana a zaměstnavatele.

Konference_program.pdf (777,76 KB)

TĚŠÍME SE NA VÁS!