Na konci září uskutečnila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní konferenci nazvanou Současné nástroje a programy podpory rozvoje podnikavosti (nejen) studentů vysokých škol a zde je její hodnocení.

Akce se konala u příležitosti konce realizace mezinárodního projektu European Entrepreneurs Campus (EEC) financovaného z Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci a byla hojně EEC projekt logonavštívena zejména zástupci akademické obce z celé České republiky. Propojování vysokého školství s podnikatelskou praxí je jednou z priorit, na kterou je v současné době kladen značný důraz nejen ze strany Evropské komise a českého státu, ale jeho důležitost pro zajištění růstu konkurenceschopnosti si plně uvědomuje i členská základna Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR.

V nabitém programu byly účastníkům představeny některé z aktuálních možností podpory podnikání, podnikavosti a kultivace podnikatelského ducha studentů na vysokých školách obecně. Jednalo se zejména o detailní představení možnosti vycestovat jako začínající, mladý podnikatel do zahraničí ke zkušenému mentorovi ze segmentu malých a středních podniků. Dále byly účastníkům předány manuály pro organizaci studentských podnikatelských a inovačních kempů a v neposlední řadě byl představen interaktivní webový nástroj pro vytváření byznys modelů nejen pro studijní účely.

Většina těchto materiálů a nástrojů je volně k dispozici na stránkách projektu EEC www.eec-project.eu. Na požádání mohou být bližší informace i zaslány.

V průběhu konference dostala prostor živá diskuse, možnost vzájemné výměny zkušeností i networking mezi účastníky samotnými navzájem. Právě síťování bylo jedním z prvků, který byl /vedle poskytnutých materiálů/ hodnocen jako nejpřínosnější.

eec foto