Zveme Vás na Seminář „HPC pro malé a střední podniky“. Akce se uskuteční dne 7. 9. od 10:00 – 17:00 v budově IT4Innovations národního superpočítačového centra pod záštitou projektu InnoHPC. Projekt InnoHPC je zaměřen na rozvoj spolupráce výzkumných institucí s podniky a zpřístupnění superpočítačových služeb pro lepší využití jejich podnikatelského potenciálu. 

Vaši případnou účast prosím potvrďte na následujícím odkazu https://events.it4i.cz/indico/event/9/registration/ do 3. 9.


Program akce:
https://events.it4i.cz/indico/event/9/timetable/#20170907


Registrace na akci: 
https://events.it4i.cz/indico/event/9/registration/


Stránky projektu pro více informací:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innohpc


Adresa: 
IT4Innovations národní superpočítačové centrum
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Studentská 6231/1B
708 33 Ostrava-Poruba