Rádi bychom Vás jménem AMSP ČR pozvali na nadcházející seminář s názvem "WE.TRADE - inovační a bezpečná brána k Vašemu obchodování na domácím i mezinárodním trhu".

KDY: 14. 10. 2021 od 13:00 do 14:30 hodin

KDE: prostory AMSP ČR – Meteor Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Akci uvede Eva Svobodová, MBA, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR. Seminář povede Tomáš Varga, Senior Product Manager České spořitelny.

Google ČS akce velký formát 1

Co se na semináři dozvíte?

 • Seznámení s platformou a jejími produkty
 • Pokrytí v Evropě
 • Dodavatelsko-odběratelské vztahy: příklady s řešením, výhody pro klienta

KLIENT jako Kupující/Odběratel = výhody:

 • KLIENT si může vyjednat atraktivnější nákupní platební podmínky s delší splatností vůči dodavatelům díky poskytnutí garantované platby BPU a uskutečnit platbu později.  
 • KLIENT může získat navýšení objemů nakupovaného zboží nebo služeb díky poskytnutí garantované platby BPU.  
 • Transakce v reálném čase umožňující KLIENTOVI provádět několik nákupů týdně.  
 • KLIENT posiluje vztah se strategickým dodavatelem.  
 • Zvýšení komfortu pro dodavatele (žádné úvěrové pojištění na KLIENTA nebo pouze částečné).  
 • KLIENT se může vyhnout před-platbám vůči dodavatelům.  
 • Ujištění svého dodavatele ze strany KLIENTA o své kreditní způsobilosti díky garantované platbě BPU.  
 • KLIENT může zajistit platby na velkou zakázku u hlavního dodavatele.  

KLIENT jako Prodávající/Dodavatel = výhody:

 • KLIENT si zajišťuje svoji platbu vůči odběratelům díky získání garantované platby BPU od odběratele. 
 • KLIENT může nabídnout odběratelům atraktivnější platební podmínky s delší splatností díky získání garantované platby BPU od odběratele a navýšit tím větší objemy dodávek.  
 • KLIENT může nabídnout odložené platební podmínky vs. platby předem díky získání garantované platby BPU od odběratele a navýšit objemy dodávek.  
 • KLIENT si rozšiřuje své podnikání prostřednictvím nového prodejního kanálu.  
 • KLIENT má alternativní řešení pro pojištění platebního rizika odběratelů díky získání garantované platby BPU od odběratele (v případě, že odběratel není pojištěn, nebo pojistný limit je nedostatečný).