Podpořit začínající podnikatele v České republice je již pátým rokem hlavním cílem grantového programu Komerční banky ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) – Nastartujte se. Své podnikatelské projekty mohou zájemci přihlásit do 8. 9. 2017.

HLASOVÁNÍ PROBÍHÁ DO 14. 5. 2017. Nezávislá komise ze 122 laureátů vybrala 20 nejinspirativnějších příběhů a nyní na webových stránkách www.cenaviabona.cz probíhá hlasování veřejnosti, kde každý může hlasem ocenit příběh, který je jeho srdci nejbližší.

Právě vychází druhé číslo 5. ročníku časopisu TRADE NEWS. Dubnové číslo přináší zajímavá témata jako například: Astana EXPO 2017 - Kazachstán se otevírá světu.Kazachstán bude investovat a má čím platit? Kazachstán chystá jednu z největších akcí v historii země. Česká republika zde bude mít expozici v českém pavilonu. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se stala hlavním byznysovým partnerem české účasti na prestižní světové výstavě. Asociace bude mít po celou dobu výstavy v českém pavilonu svého zástupce hovořícího česky, anglicky, rusky a kazašsky.

Vyhlašujeme soutěž o jedno místo ZDARMA v podzimním 3. běhu Food Startup Academy, kterou pořádá Chefstarter

V latinskoamerickém regionu snad nenajdete rozdílnější země, než jsou Kuba a Mexiko. Zůstane zde Mexiko naším nejdůležitějším obchodním partnerem, i když by se naplnily některé negativní předpovědi spojované s nástupem nové americké administrativy? A co Kuba? Splní světová očekávání? Na tyto a spoustu dalších otázek našich vývozců jsme hledali odpovědi v prvním letošním TRADE NEWS, které právě vychází a oborově se zaměřuje na český agroexport.

Ve dnech 02.03.2017 a 03.03.2017 proběhlo v polském Krakově mezinárodní jednání projektového konsorcia ENTREPRENEURS 7x21 (program ERASMUS+). Polská organizace Business Play Europe byla po oba dny naším hostitelem. V současné době v rámci projektu připravujeme případové studie – inspirativní příběhy mladých podnikatelů, které budou v nejbližších měsících dokončeny, přeloženy a také zveřejněny na e-lerningové platformě.

Projekt Start2Act je jedním z projektů podporovaných výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 a jeho posláním je informovat, motivovat a pomáhat v oblasti snižování spotřeby energie, a to zejména startupům a mladým MSP. Byl spuštěn v březnu loňského roku a společně s Českou republikou se ho účastní také Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Spojené království.

Svou cestou je platforma AMSP ČR, která od roku 2013 propojuje začínající podnikatele. Cílem je oživit chuť mladé generace začít podnikat a nebát se vzít odpovědnost za vlastní firmu do svých rukou. Za tu dobu se podařilo vytvořit pod střechou asociace unikátní sdružení více jak dvou tisíc mladých lidí, kteří se pravidelně schází, vyměňují si zkušenosti a vzájemně spolu obchodují. Bez funkcionářských proslovů, bez politiků, vzpomínek na minulost a bez pracovních výborů. Zato s konkrétními produkty, mezinárodními vztahy a novými technologiemi. Nezůstáváme pozadu ani v roce 2017 a chystáme s našimi partnery rekordní výčet aktivit.

Digitální garáž v minulém roce nabídla desítky školení formou přednášek ve spolupráci s partnery. Program pořádal český Google ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Vysokou školou ekonomickou v Praze, a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí.

EU pomáhá malým podnikům modernizovat zastaralé technologie a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost. O program Technologie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) mají podnikatelé velký zájem. U některých výzev už byla překročena výše plánované alokace (Výzva IV.). Lidé stále mohou žádat v rámci Výzvy V. Technologie a III. Výzvy ICT a sdílené služby (OP PIK). Program rozvoje venkova pomůže zase mladým začínajícím zemědělcům.