Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo přehled hlavní změn, příležitostí a podpor pro podnikatele v roce 2020. Týkají se mimo jiné jednotných dat účinnosti, pojištění, eNeschopenek, elektronické evidence tržeb, daní, mýta či rodinných firem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo informační brožuru, která obsahuje ucelený přehled poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky. Podnikatelé tak budou mít souhrnné informace o dostupných možnostech podpory. 

Korupce představuje 30 let po sametové revoluci pro české podnikatele a manažery stále velký problém. Podle pětiny respondentů aktuálního průzkumu společnosti Ernst & Young (EY) a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) mezi 600 podnikateli a manažery v České republice, se protikorupční úsilí vlády za posledních 5 let dokonce snížilo.  35 % českých podnikatelů a manažerů uvedlo, že bez úplatku není možné získat veřejnou zakázku. Pro 81 % respondentů představuje korupce rozšířený jev a 4 z 10 dotazovaných považují korupci za překážku v podnikání. Po každém pátém respondentovi byl v souvislosti s veřejnou zakázkou požadován úplatek.

Komplexní informace o ochraně průmyslového vlastnictví v České republice i zahraničí získali účastníci na semináři organizovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a Technologickou agenturou ČR. Cílem bylo nabídnout zástupcům zainteresované veřejnosti z podnikatelské a akademické sféry jak informace o patentové ochraně českých výrobků v České republice i zahraniční, tak také pohled úspěšně patentujících podnikatelů z praxe.

Právě vychází nové číslo časopisu TRADE NEWS. Nové číslo vám přináší zajímavá témata jako například: Austrálie, Nový Zéland: perspektivy, ekonomika, příležitosti, srovnání, trendy, Proč je Zéland v kurzu?, Klíčem k přechodu na Průmysl 4.0 jsou chytré investice, (Proč) Česko potřebuje chytré darebáky i maturitu z matematiky a více.

Před námi je poslední ze šesti velkých akcí letošního Roku digitálního podnikání 2019 – konference FIRMA 4.0. Umí digitalizace uspořit nejen čas i peníze? Jak prvky digitalizace do firmy zavést, co tento proces obnáší a co vám digitalizace může přinést? Podíváme se i na téma „Jak spolupracovat online?“ nebo „Budoucnost e-mail marketingu“. Je třeba však mít na paměti, že klíčoví jsou zaměstnanci a osobní kontakt.

Již sedmý ročník grantového programu Komerční banky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) pro začínající podnikatele „Nastartujte se“ zná letošní vítěze. Odborná porota vybrala z 64 přihlášených podnikatelských záměrů jako nejlepší projekt Nesnězeno, jehož cílem je zabránit plýtvání kvalitním jídlem. Pomáhají restauracím se slevou prodat přebytečné porce uživatelům jejich aplikace.

Smluvní vztahy představují pro živnostníky integrální součást činnosti – často poskytují služby právě skrze smlouvu o dílo. "Smlouva o dílo je právním vztahem, jímž se zhotovitel zavazuje provést na své náklady a nebezpečí určité dílo, jež se objednatel zavazuje převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu. Vyznačuje se přesným určením odpovědnosti stran a řeší i otázku víceprací. Avšak i tímto druhem smlouvy si může nejeden živnostník přivodit celou řadu komplikací, není-li dostatečně pozorný," upozorňuje Zdeněk Tomíček, místopředseda Asociace malých a středních podniků ČR.

Videokonference jsou podle průzkumu Harvard Business Review pátou nejpoužívanější technologií pro týmovou komunikaci ve firmách. V otázce efektivity při práci na dálku se přitom umístily na druhém místě po sdílení dokumentů v cloudu. V České republice podle Eurostatu uskutečňuje videohovory 42 % lidí, oblíbenější jsou v jihovýchodní Evropě či Skandinávii. Díky přístupu k internetu (86 % domácností) má přitom Česko dobrou výchozí pozici. Nevýhodou je naopak nižší rychlost připojení (medián 18,9 Mb/s) než třeba v Dánsku, Švédsku nebo Nizozemsku.

Pan Jan Zábranský z Telče položil dotaz: Podnikám jako osoba samostatné výdělečně činná, ale vést účetnictví sám nedokážu. Jak si vlastně mám vybrat správnou účetní? Na jeho dotaz odpovídá Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR.