Rostoucí trend počtu žen podnikatelek dále pokračuje a již dvanáctinásobně převyšuje počet podnikatelských subjektů, nově založených muži. Největší bariéru při zahájení podnikání vidí ženy v nedostatku financí, nepřehledné byrokracii, ale i v obavě o zabezpečení rodiny. I přesto jsou tři čtvrtiny podnikatelek spokojeny se svojí pracovní volbou, zatímco běžně zaměstnané ženy pouze z jedné třetiny. Trendem začíná být dosažení nezávislosti. Vyplývá to z výsledků průzkumu a analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), společnosti ŽENY s.r.o. a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Průzkum realizovala pro AMSP ČR a Ženy s.r.o. agentura IPSOS, a to na vzorku 670 žen.Srovnávací analýzu podnikatelů a podnikatelek připravila AMSP ČR ve spolupráci s MPO.

Přestože muži v podnikání stále převládají, jejich počet v posledních letech stagnuje a dominuje trend trvalého růstu počtu podnikajících žen. V roce 2015 počet podnikatelek vzrostl o dalších 7 223 žen, zatímco mužů přibylo jen 609.  Zajímavé je i to, že ačkoliv mužů podnikatelů je vůči ženám téměř dvojnásobek, za poslední rok přibylo srovnatelně nových živnostenských oprávnění. Na jednoho muže tak dnes připadá v průměru 1,48 živnostenských oprávnění, na jednu ženu je to 1,32. Podnikatelky jsou se svým životem i příjmem mnohem spokojenější než ženy v zaměstnaneckém poměru. To potvrzuje také skutečnost, že pouze jedno procento oslovených žen podnikatelek nechce, aby jejich děti v budoucnu podnikaly.

Pro zahájení podnikání ženy nevyhledávají pomoc s prodejem produktů, příliš nespoléhají na státní ani evropskou podporu, naopak za rozhodující považují podporu rodiny. Vadí jimnesrozumitelnost všech administrativních povinností, potýkají se s nedostatkem zdrojů a přivítaly by srozumitelný a finančně dostupný informační servis.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu dodává: „Ženy vstupují do podnikání velmi zodpovědně, jejich hlavní motivací není mimořádný úspěch a společenské postavení, ale pragmaticky sledují efekt pro rodinu a vyšší stupeň nezávislosti. Stále uvažují velmi hospodárně, snaží se z minima získat maximum a odmítají riskantní kroky. Tím se podstatně odlišují od mužů, kteří jdou za vyššími cíli, ale rovněž s větší dávkou rizika.“

muži vs. ženy

„Právě velká odpovědnost, s níž podnikavé ženy vstupují do podnikání, je jedním z důvodů, proč pro nás tato skupina klientek představuje důvěryhodnou klientelu v případě poskytnutí podnikatelských úvěrů“, uvádí Jan Pari, segmentový manažer Raiffeisenbank.

Polovina žen, které se rozhodly podnikat, míří do oblasti služeb, následuje drobný obchod,naprosté minimum žen se rozhodlo pro výrobní odvětví, s výjimkou drobné ruční výroby. Za zcela zásadní faktor při rozhodování o oboru podnikání považují ženy možnost skloubit pracovní a rodinný život. Hlavní motivací pro tři čtvrtiny žen je uspořádání pracovní doby, dvě třetiny to považují za cestu k nezávislosti, naopak jen každá sedmá žena chce začít podnikat, protože má podnikatelský nápad.

Téměř třetina žen míří do oblasti poradenství, k čemuž využívá zejména práci z domova. Trendem jsou ale rovněž malé provozovny typu kaváren, čajoven nebo prodejny vlastních ručních výrobků, roste i zájem provozovat e-shopy. Mírný zájem je o provozování butiku s textilem, cukrárny nebo například školky.

Přijít na trh se zajímavým produktem je pouze prvním krokem vedoucím k úspěchu. „Stále se setkáváme s neefektivním financováním reklamy nebo nevhodnou volbou komunikačního nástroje. Ještě nedávno byla řada žen, s kterými jsem se setkala, ochotna zaplatit vysoké částky za malý prostor v tisku, za které by během dvou měsíců získali tisíce fanoušků například na facebooku“, říká Eva Čejková Vaškovápatronka projektu PODNIKAVÁ ŽENA AMSP ČR a jednatelka ŽENY s.r.o. V této oblasti již došlo k významnému pokroku. Ženy sází podle průzkumu na doporučení, osobní kontakty a dobrou pověstInternetové nástroje a sociální sítě se stávají automatickým nástrojem komunikace. Je zřejmé, že tradiční formy typu reklamy a využívání médií je pro ženy podnikatelky nákladným, a tím i neefektivním způsobem prezentace.

Důležitým faktorem rozvoje podnikání žen je podle průzkumu jejich průběžné vzdělávání. 29 % oslovených podnikatelek se pravidelně účastní vzdělávacích kurzů pro podnikatele. Preferované jsou převážně klasické kursy jako osobní setkání, workshopy nebo konference. Zájem o on-line kursy je, i přes deklarovanou časovou i finanční úsporu, výrazně nižší. Ženy podnikatelky jsou ochotny do svého vzdělání investovat v průměru ročně 5.000 Kč.  „Osobně si myslím, že je to způsobeno špatnou zkušeností a řadou podvodných společností, které na lokálním trhu pojem on-line vzdělávání pokazili. Placené platformy je nezbytné předem vždy řádně prověřit“, dodává Eva Čejková Vašková.

Ženy si uvědomují, že základní finanční kapitál a informace o podnikání jsou nezbytností. I proto AMSP ČR za podpory Raiffeisenbank každoročně vyhlašuje Grantový program PODNIKAVÁ ŽENA ROKU, kdy 10 nejzajímavějších podnikatelských příběhů získává zajímavou finanční odměnu.


Tisková zpráva ke stažení:

TZ_2016_09_13_Podnikani_zen_CR.docx TZ_2016_09_13_Podnikani_zen_CR.docx (116,39 KB)


Výsledky průzkumu ke stažení:

Vysledky_pruzkumu_Podnikani_zen_9_2016.pdf Vysledky_pruzkumu_Podnikani_zen_9_2016.pdf (918,22 KB)


Srovnávací analýza podnikatelů a podnikatelek ke stažení:

Analyza_zeny_vs._muzi_2016_AMSP_CR.pdf Analyza_zeny_vs._muzi_2016_AMSP_CR.pdf (798,22 KB)